نقش سواد رسانه‌ای در بحران کرونا

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی،کارشناس کتابخانه الکترونیک سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، مشهد، ایران

2 کارشناس علم اطلاعات و دانش‌شناسی، کارشناس تالار جوانان و نوجوانان سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، مشهد، ایران.

10.30481/shams.2021.138415

چکیده

امروزه شیوع کرونا ویروس تبدیل به یک بحران بزرگ جهانی شده است و همه کشورهای جهان از جمله ایران را درگیر مشکلات خود نموده است. از عواقب شیوع کرونا ویروس ایجاد شایعات، ترس و تغییرات سریع در سبک زندگی مردم است که عموماً توسط رسانه‌ها به ویژه شبکه‌های اجتماعی ایجاد و گسترش یافته است.
هدف: هدف از این پژوهش بررسی نقش رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در شکل‌گیری شایعات ناشی از شیوع کرونا ویروس و نقش آن در دامن ‌زدن به این شایعات و یا کنترل آن است.
شیوه گردآوری: مطالب این تحقیق از طریق مرور مقالات و کتب مرتبط جمع‌آوری شده است. مقاله حاضر سعی دارد به سواد رسانه‌ای و نقش آن در کنترل بحران کرونا پرداخته و نگاهی به ‌ضرورت‌ها و بایسته‌های سواد رسانه‌ای و ویژگی‌های آن داشته باشد. همچنین از اهداف دیگر این بررسی، این مسئله است که مهارت و دانش سواد رسانه‌ای چگونه ما را به شهروندان دقیق‌تر و آگاه‌تر در مواجهه با انواع محتواها تبدیل خواهد کرد.
یافتهها: با توجه به همه‌گیری ویروس کرونا و لزوم مقابله با آن و همچنین تغییرات اساسی به وجود آمده در سبک زندگی انسان‌ها که باعث حرکت به سوی زندگی در فضای مجازی برای بزرگسالان و کودکان شده است می‌توان گفت که داشتن سواد رسانه‌ای از ملزومات این دوران شناخته می‌شود. آشنایی با ویژگی‌های فضای مجازی و اخبار و اطلاعات منتشرشده در آن می‌تواند افراد را از اضطراب‌های ناشی از دریافت اخبار جعلی محافظت نماید و فشارهای روانی ایجاد شده در این زمینه را کنترل نماید. این آشنایی نیاز به برنامه‌ریزی‌های دقیق دولت‌ها و مراکز آموزشی بین‌المللی و ارائه آموزش‌های مورد نیاز در این حوزه دارد. 

کلیدواژه‌ها