درباره نشریه

در عصر انفجار اطلاعات، سازمان‌های پیشرو از ابزارهای مختلفی برای ارائه سریع اطلاعات به پژوهشگران و کاربران خوداستفاده می نمایند. سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، به عنوان گنجینه ای از قدیم ترین میراث ‌فرهنگی ایران اسلامی با مجموعه‌های نسخه‌های خطی، اسناد، نسخه‌‌های چاپ سنگی، مطبوعات، آثار موزه‌ای مانند: سکه‌ها، منسوجات، فلزات، ظروف و...؛ در کنار مجموعه‌هایی از جدیدترین تولیدات علمی در قالب کتاب‌های چاپی و منابع الکترونیکی در تلاش بوده است تا همیشه خدمتگزار اهل علم و فرهنگ و پژوهش باشد. این مجموعه برای بهره گیری و اشاعه دانش تا کنون از ابزارهای مختلفی بهره برده و با انتشار نشریه الکترونیکی شمسه در نظر دارد آخرین نتایج و یافته های پژوهشی کارشناسان حوزه های مختلف و مرتبط با فعالیتهای سازمان را با سرعت بیشتر و با استفاده از فناوری های جدید در اختیار محققان قرار دهد. 
این نشریه آمادگی دارد تا مقالات علمی محققان و پژوهشگران را در حوزه های موضوعی علوم کتابداری و اطلاع رسانی، مخطوطات، اسناد تاریخی، موزه داری، مطبوعات و حفاظت و مرمت دریافت و پس از بررسی و تایید علمی منتشر نماید. 
امید می رود تا با انتشار این نشریه الکترونیکی، گامی مثبت و رو به جلو در زمینه اشتراک دانش و اشاعه آن برداشته شود. 
خواهشمند است که با ارائه نظرات و پیشنهادهای خود، ما را در پیمودن هر چه بهتر این مسیر یاری بنمائید.

ISSN: 2008-451X 
پست الکترونیکی:shamseh@aqlibrary.org