اِن اِل پی آی آر: چهارچوبی نظری برای به‌کارگیری پردازش زبان طبیعی در بازیابی اطلاعات

نویسنده

10.30481/shams.2020.118008

چکیده

نقش بازیابی اطلاعات در پشتیبانی از تصمیم‌گیری و مدیریت دانش به موضوع قابل‌توجهی تبدیل شده است. برخلاف مشکلات مختلف بازیابی اطلاعات سنتی مبتنی بر کلیدواژه، بسیاری از پژوهشگران در مورد پتانسیل فناوری‌های پردازش زبان طبیعی پژوهش کرده‌اند. با وجود کاربرد گسترده پردازش زبان طبیعی در بازیابی اطلاعات و انتظارات زیاد مبنی بر این که پردازش زبان طبیعی می‌تواند مشکلات بازیابی اطلاعات سنتی را برطرف کند؛ توسعه یک جزء پردازش زبان طبیعی برای یک نظام بازیابی اطلاعات هنوز هم فاقد چهارچوب منسجم پشتیبانی‌کننده است. در این مقاله یک چهارچوب نظری با عنوان «اِن اِل پی آی آر» را ارائه شده است که هدف آن ادغام پردازش زبان طبیعی در بازیابی اطلاعات و تعمیم کاربرد گسترده پردازش زبان طبیعی در آن است. برخی از فنون پردازش زبان طبیعی موجود برای تأیید چهارچوب ارائه شده است که نه تنها می‌تواند برای پژوهش‌های فعلی به کارگرفته شود، همچنین پیش‌بینی‌شده است که از پژوهش‌ها و توسعه آینده بازیابی اطلاعات که شامل پردازش زبان طبیعی است، پشتیبانی کند.

کلیدواژه‌ها