نمایه سازی فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی در پایگاه‌های بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

مدیر اجرایی فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی و نشریه الکترونیکی شمسه

10.30481/shams.2020.118006

چکیده

نمایه‌سازی یک نشریه به صورت کلی فراهم نمودن شرایطی است که عنوان یک نشریه درسایت‌ها و پایگاه‌های مختلف عمومی و تخصصی رؤیت شود. هر چه عنوان یک نشریه بیشتر دیده شود، تعداد بازدیدکننده از سایت نشریه بیشتر خواهد شد و هرچه تعداد بازدیدکننده از سایت نشریه بیشتر شود، محققین بیشتری با نشریه آشنا می‌شوند و در صورت تمایل، مقالات بیشتری برای چاپ به آن نشریه ارسال می‌گردد و هرچه مقالات بیشتر دیده شوند و استناد بیشتری به مقالات چاپ شده در یک نشریه صورت پذیرد حکایت از مقبولیت بیشتر نشریه در بین پژوهشگران آن رشته دارد. از جمله مزایای نمایه‌سازی مجلات ارائه آسانتر محتوای علمی مقالات به پژوهشگران، افزایش احتمال دیده شدن مقالات، افزایش احتمال خوانده شدن و ارجاع به مقالات و افزایش ضریب نفوذ یا ضریب تأثیر مجلات علمی در پایگاه‌های ملی و بین المللی است.
در این جستار، نگاهی خواهیم داشت به نمایه‌سازی فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی که در بیست و سومین سال فعالیت است.

کلیدواژه‌ها