سرسخن: تولیدات علمی به عنوان شاخصه یک سازمان پیشرو در دستیابی به افق چشم‌انداز 1404

سخن سردبیر

نویسنده

کارشناس اشاعه گزینشی اطلاعات


نگاهی به تولید علم در دنیا نشان می‌دهد هفت‌کشور مهم صنعتی جهان، در تولید علم هم اول هستند. ازاین‌روست که امروزه همه کشورهای دنیا حجم توسعه‌یافتگی خود را با شاخص‌های پژوهشی؛ چون تعداد نیروی محقق، سهم بودجه پژوهشی، تعداد مقالات چاپ‌شده در مجلات علمی و نظایر آن نشان می‌دهند.

سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، با توجه به سند چشم‌انداز خود به‌عنوان یک مرکز اطلاع‌رسانی پیشرو که به دنبال غنی‌ترین، فعال‌ترین و مؤثرترین سازمان کتابخانه‌ای، موزه‌ای و سندی است به لحاظ در اختیار داشتن نیروهای متخصص و منابع اطلاعاتی متنوع، پتانسیل بسیار خوبی در جهت تولیدات علمی محسوب می‌شود. بررسی اجمالی بر مقالات چاپ شده تا امروز نشان می دهد که این مهم از دو جهت قابل‌تأمل است.

اول اینکه: عمده مقالات چاپ‌شده متناسب با مأموریت‌ها، رسالت‌ها و همچنین اولویت‌های پژوهشی مستند شده بوده، که در راستای وظایف سازمانی تولیدشده‌اند.

دوم اینکه: سهم تولید علم به نسبت جمعیت فارغ‌التحصیلان تحصیلات تکمیلی بسیار اندک است و تعداد قابل‌توجهی از مقالات توسط تعداد کمی از نویسندگان[1] (کارکنان) تحصیلات تکمیلی نوشته‌شده است.

لذا همان‌طور که اشاره شد بدیهی است با توجه به تعداد حداکثری فارغ‌التحصیلان تحصیلات تکمیلی و روند رو به رشد آن در سازمان و نیز وجود منابع علمی متنوع، پتانسیل یک جهش علمی در راستای معرفی سازمان، معرفی منابع اطلاعاتی و نیز حل مشکلات و موانع پیش رو، در قالب تولیدات علمی مختلف مهیاست. لذا تنها تغییر در باورها و نگرش مدیران بالاسری و نیز کارکنان در این راستا به‌عنوان چالش‌های تولیدات علمی منابع انسانی و سرمایه‌های فکری سازمان برجسته است؛ بنابراین توجه و تجدیدنظر در بودجه‌های پژوهشی و اعمال مشوق‌های مادی و معنوی، برگزاری جشنواره‌های علمی و پژوهشی، تکریم شایسته پژوهشگران، تقویت مهارت‌های پژوهشی کارکنان و غیره ضروری به نظر می‌رسند.

امید است توجه به این مهم در راستای رشد و بالندگی سازمان و تحقق اهداف چشم‌انداز گام بردارد.[1] اشاره به قانون لوتکا دارد که بیان می‌دارد تعداد کمی از افراد تعداد زیادی نوشته به وجود می‌آورند و بالعکس.