فعالیت داوطلبانه در مجتمع فرهنگی و کتابخانه امام رضا (ع) قوچان

نویسندگان

1 کارشناس کتابدار مجتمع فرهنگی و کتابخانه امام رضا (ع) قوچان.

2 نگهبان مجتمع فرهنگی و کتابخانه امام رضا (ع) قوچان

10.30481/shams.2022.163133

چکیده

این پژوهش به بررسی فعالیت‌های داوطلبانه در مجتمع فرهنگی و کتابخانه امام رضا (ع) قوچان پرداخته است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات برای تهیه پیشینه و ادبیات نظری، مستندات کتابخانه‌ای، اینترنتی و تجربه انجام فعالیت بوده است. مجتمع فرهنگی و کتابخانه امام رضا (ع) قوچان چندین سال است که در حال انجام فعالیت داوطلبانه‌ در زمینه ساماندهی کتابخانه‌ها در سطح شهرستان است. هدف از اجرای طرح این است که دانش‌آموزان با رده‌بندی اصولی و شیوه بازیابی کتاب‌ها آشنا شوند. از آنجا که تعدادی از کتابخانه‌های سطح شهرستان دارای رده‌بندی اصولی و استاندارد نیست، این طرح می‌تواند به خصوص در کتابخانه‌های مدارس نقش مهمی در آشنایی دانش‌آموزان با رده‌بندی و شیوه بازیابی کتاب داشته باشد. با انجام این طرح دانش‌آموزان در آینده بهتر می‌توانند در کتابخانه‌های دانشگاه، کتاب‌های مورد نیاز خود را در قفسه‌ها بیابند. روش اجرای این طرح به صورت حضوری و با استفاده از سیستم سرچ نوسا انجام گرفت. برای بازیابی کتاب‌های حوزه علمیه از آنجا که رده‌بندی آن‌ها کنگره است، بازیابی شماره کتاب‌ها از طریق سامانه کتابخانه ملی ایران انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان داد در طرح ساماندهی کتابخانه‌ها، مجتمع فرهنگی و کتابخانه امام رضا (ع) قوچان با چندین کتابخانه همکاری نموده است. از جمله کتابخانه‌های مورد نظر می‌توان به کتابخانه حوزه علمیه خواهران قوچان، کتابخانه مسجد امیرالمومنین (ع)، کتابخانه مدرسه دخترانه غیرانتفاعی اندیشه‌سازان (دوره اول دبیرستان)، کتابخانه آبشوری، کتابخانه مدرسه تیزهوشان دخترانه فرزانگان (دوره دوم) اشاره نمود. از بین این کتابخانه‌ها، کتابخانه حوزه علمیه بیشترین همکاری را انجام داد و فعالیت انجام شده در آنجا به صورت آموزش شیوه بازیابی کتاب از سامانه کتابخانه ملی، آموزش رده‌بندی کنگره بود. تفکیک کتاب‌ها و چیدن آن‌ها در قفسه به ترتیب رده‌بندی به دلیل عدم آشنایی خواهران حوزه، توسط همکاران مجتمع و کتابخانه امام رضا (ع) انجام گرفت. اجرای این طرح زمان‌بر، نیاز به تعدادی نیرو دارد. با توجه به این که در زمان اجرای این طرح مؤسسات و کتابخانه‌های مد نظر، همکاری لازم را انجام نمی‌دهند و صفر تا صد کار را به فرد واگذار می‌نمایند، پیشنهاد می‌شود از تعداد نیروهای کمکی بیشتری برای این طرح استفاده شود.
 

کلیدواژه‌ها