«ندای ترقی» یا نامه‌ ادبی، اخلاقی و طبی

نویسنده

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی و کارشناس سفارش و پیگیری مطبوعات غیرفارسی

10.30481/shams.2021.138417

چکیده

مطبوعات در ایران، 184 سال پیش با انتشار روزنامه «کاغذ اخبار» در سال 1215 خورشیدی پدید آمد؛ در حالی که اولین نشریه در خراسان یعنی روزنامه «ادب» پس از گذشت 66 سال از انتشار کاغذ اخبار، در 6 دی ماه 1279 در مشهد منتشر شد. مجله «ندای ترقی» پس از «دانش»، «الکمال»، «جهان زنان»، «دبستان» و «پهلوی» به عنوان ششمین مجله خراسان، در اکثر موضوع‌های مجلات قبل از خود مقالات و مطالبی ارائه کرد بود به طوری که می‌توان آن را «نامه‌ ادبی، اخلاقی و طبی» قلمداد نمود. این مقاله به سیر تاریخی مجلات در خراسان و چگونگی انتشار مجله «ندای ترقی» می‌پردازد. در این مقاله در ابتدا این نشریه معرفی و سپس هدف و محتوای مجله بررسی می‌شود. در پایان درباره وضعیت اشتراک و توقف مجله بحث شده است.

کلیدواژه‌ها