مروری بر پژوهش‌های حوزه بازی در کتابخانه‌ها

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

کتابدار مجتمع فرهنگی و کتابخانه امام رضا (ع)، شهرستان قوچان

10.30481/shams.2021.125852

چکیده

پژوهش حاضر مروری بر پژوهش‌های حوزه بازی در کتابخانه‌ها می‌باشد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات برای تهیه پیشینه و ادبیات نظری، مستندات کتابخانه‌ای و اینترنتی بوده است.
یافته‌های پژوهش نشان داد موضوع‌های مورد بحث و رویکردهای موجود در رابطه با بازی در کتابخانه‌ها بیشتر حول و حوش آموزش مبتنی بر بازی، مجموعه گستری کتابخانه، برنامه‌های بازی، طراحی بازی، تحلیل بازی، آموزش سواد اطلاعاتی، آموزش کتابخانه، آموزش اخلاق حرفه‌ای و سرقت علمی، حمایت کتابخانه از بازی و بازی وارسازی است. گیلز به بازی (راز در کتابخانه) برای هدف راهنمایی کتابخانه برای دانشجویان جدیدالورود پرداخته است. اشنایدر به بررسی موجودی منابع مرتبط با بازی نقش آفرین کتابخانه‌ها به لحاظ مسائل مجموعه‌سازی و فهرست‌نویسی و مکمون- تتانگکو به یک بازی که شش فعالیت: انتخاب موضوع، ارزیابی و انواع منابع اطلاعاتی، جستجو برای منابع، سرقت علمی و صداقت علمی، استفاده از اطلاعات و ارائه اطلاعات در آن انجام می‌شود؛ پرداخته است. روزنستاین یک بازی را طراحی کرده که در آن آشنایی با پایگاه‌های اطلاعاتی، چگونگی یافتن کتاب با استفاده از فهرست کتابخانه، چگونگی یافتن کتاب با استفاده از شماره راهنما در قفسه و داشتن تعامل مثبت با کارمندان کتابخانه به دانشجویان آموزش داده می‌شود. پایمندیس 5 بازی طراحی کرده که شامل یافتن یک کتاب در فهرست آنلاین کتابخانه، یافتن یک کتاب در قفسه، استفاده از ماشین کنترل قفسه جهت امانت گرفتن کتاب، استفاده از ماشین صحافی و پرسیدن سوال از کتابدار است. در زمینه بازی در کتابخانه‌ها پژوهش‌های زیادی در ایران انجام نشده است.

کلیدواژه‌ها