ایمان؛ اولین مجله تمام عیار مذهب تشیع در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس سفارش و پیگیری مطبوعات غیرفارسی

چکیده

مطبوعات در ایران در یک ‌صد و هشتاد سال پیش (با انتشار روزنامه کاغذ اخبار میرزا محمد صالح شیرازی به سال 1252ق/ 1215 ش) پدید آمد. انتظار این بود که در همان سال‌های ابتدایی با توجه به اهمیت دین اسلام، مطبوعات اسلامی (شیعی) از سوی دولت و مردم منتشر شود ولی هفتاد سال طول کشید تا اولین مجله اسلامی (شیعی) پدید آمد.
اگرچه از همان آغاز روزنامه‌نگاری در ایران، مطالبی درباره دین مبین اسلام- هرچند کوتاه- در برخی نشریات وجود دارد اما مجله الاسلام؛ نخستین نشریه اسلامی (شیعی)، در سال 1320 ق و حدود چهل سال بعد از آن، «ایمان» به‌ عنوان اولین مجله تمام عیار مذهب تشیع در تهران منتشر گردید. این نشریه به علت دفاع از دین اسلام (تشیع) با زبان جدید و در چارچوب دیدگاه‌های پدید آمده پس از تجربه‌های دوره رضاشاهی، از اهمیت والایی در مطبوعات ایران برخوردار است.
این پژوهش به روش توصیفی ابتدا تاریخچه مطبوعات ایران و شیعی را بیان نموده و سپس ضمن تشریح مشخصات ظاهری و وضعیت موجودی مجله ایمان به معرفی محمود شهابی خراسانی، صاحب امتیاز و مدیر نشریه می‌پردازد. همچنین در این پژوهش هدف از انتشار مجله، کیفیت محتوای مقالات، وضعیت تبلیغات و اشتراک نشریه و روند توقف نشریه مطرح می‌شود.

کلیدواژه‌ها