بررسی مضمون‌ها و اثربخشی مصوبات کمیته‌ها و شوراهای سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس مسئول حوزه خادمیاران سازمان کتابخانه‌ها و موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

2 کتابدار و مشاور پژوهشی تالار محققان

چکیده

هدف: وجود کمیته‌ها و شوراها در زمینه‌­ها و حوزه‌­های عمومی و تخصصی نشانه پویایی، رشد و بالندگی یک سازمان است. البته وجود این کمیته‌ها و شوراها تا جایی سودمند است که کارایی و اثربخشی داشته باشند. این پژوهش بر آن است که اثربخشی کمیته‌ها و شوراهای موجود در یکی از سازمان‌های فرهنگی و کتابخانه‌ای بزرگ ایران (سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی) را مورد بررسی قرار دهد و بازخورد نتایج و تصمیمات آن‌ها را روشن سازد.
روش­شناسی: این پژوهش با رویکردی ترکیبی انجام شده است. در بخش اول پژوهش از روش پیمایشی و توصیفی و در بخش دوم از روش کیفی و تحلیل مضمون استفاده شده است. برای این منظور، ابتدا اطلاعات مورد نیاز از محمل‌های مختلف همچون صورت­ جلسات کمیته‌ها، شوراها و کارگروه‌های سازمان و مصوبات آن‌ها و مصاحبه جمع‌آوری و سپس کدگذاری و تحلیل شده‌ اند. جامعه این پژوهش شامل 32 شورا، کمیته و کارگروه موجود درسازمان است که در سال 1395 در حال فعالیت بوده ‌اند.
یافته‌ها/ نتیجه­گیری: در این پژوهش مشخص شد که عواملی همانند وابسته بودن اجرای مصوبات به سایر سطوح اجرایی سازمان، ارزیابی ناعادلانه کمیته­‌ها، وابسته بودن تصویب مصوبات به دیگر سرپرستی­‌ها، تأثیر سیاست­‌های کلان بر تصویب و اجرای مصوبات، به عنوان عوامل فراسازمانی و عواملی نظیر؛ داشتن بار مالی برای اجرای برخی مصوبات، ضعف نظارت برای اجرای برخی مصوبات، وجود مشکلات در اطلاع‌رسانی مصوبات، کارشناسی نبودن برخی مصوبات، زمان­بر بودن اجرای برخی مصوبات... به عنوان عوامل تأثیرگذار در فرایند صحیح تصویب و اجرای مصوبات هستند.

کلیدواژه‌ها