اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر ابوالفضل حسن آبادی

علم اطلاعات و دانش شناسی مدیر مخطوطات

salari1000gmail.com

سردبیر

دکترانیس میری بعد

علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناس پژوهش وتولیدات

zebardast.maryamgmail.com
32243287

مدیر اجرایی

سیده طوبی پیراهش

فقه و اصول مدیر اجرایی فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی و نشریه الکترونیکی شمسه

t_piraheshyahoo.com
05132235331

اعضای هیات تحریریه

دکتر ابوالفضل حسن آبادی

تاریخ مدیر مخطوطات سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

ahassanabady1yahoo.com

حسین خسروی

علم اطلاعات و دانش شناسی معاونت کتابخانه ها

khosravi_hossinyahoo.com

دکتر سیدعباس مرجانی

علم اطلاعات و دانش شناسی مدیر اندیشگاه رضوی و کارشناس فعالیت های داوطلبانه و خادمیاری

marjani54gmail.com

محمد مشایخی

علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناس کتابداری کتابخانه مسجدالرضا(ع)

mashayekhy2010gmail.com

ابراهیم حافظی

علم اطلاعات و دانش شناسی رئیس اداره مطبوعات

hafezi28gmail.com

دکتر زهرا طلایی

تاریخ کارشناس پژوهش اسناد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

talaeezahragmail.com

حشمت کفیلی

باستان شناسی کارشناس نمایه سازی و طبقه بندی اسناد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

kafili.h1963gmail.com

دکتر الهه محبوب

تاریخ رئیس اداره اسناد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

e.88.mahboobgmail.com

سعیده جلالیان

تاریخ کارشناس آموزش سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

s_jalalian6212yahoo.com

علی سلیمانی

علم اطلاعات و دانش شناسی مسئول امور مخازن و تالارهای اداره مطبوعات

alisoleimani20gmail.com

دکتر انیس میری بعد

علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناس پژوهش و تولیدات

anis.ghanbari.mirigmail.com

دکتر پریسا خاتمیان فر

کارشناس کتابداری اداره کتابخانه های تخصصی

parisakhatamianfargmail.com

ثامنه توکلی

کارشناس خدمات تحویل مدرک

tavakoli1380yahoo.com

دکتر حمیده شهیدی

تاریخ کارشناس پژوهش مخطوطات

h.shahidi2020gmail.com

مریم حبیبی قاینی بایگی

کارشناس موزه داری کتابخانه وزیری یزد

maryamhabibi.ghgmail.com

مژگان سادات موسویان

علم اطلاعات و دانش شناسی- مدیریت دولتی دانشجوی دکتری - کارشناس طرح و برنامه

mg.mousaviangmail.com
32232004

جمیله جهانی

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشجوی دکتری- کارشناس مطبوعات

jahani.jagmail.com