سر سخن: اتحاد استراتژیک الزام سازمان‌های پیشرو امروز

سخن سردبیر

نویسنده

کارشناس اشاعه گزینشی اطلاعات و سردبیر نشریه الکترونیکی شمسه


امروزه و در محیط اطلاعاتی پررقابت کنونی، از یک‌سو توجه به محدودیت در انواع منابع و از سوی دیگر نامحدود بودن نیازهای کاربران، استراتژی تغییر و تحول به یک ضرورت تبدیل‌شده است؛ بنابراین آنچه موجب بقاء سازمان‌هاست کار تیمی در داخل سازمان و همکاری با سازمان‌های همسو در قالب اتحاد استراتژیک می‌باشد.

اتحاد استراتژیک یک توافقنامه همکاری بین دو یا تعداد بیشتری سازمان است که می خواهند از این راه موقعیت رقابتی و عملکردی خود را از طریق منابع مشترک افزایش دهند؛ به عبارت دیگر اتحاد استراتژیک یک اتحاد برد- برد است اما علاوه بر اتحاد استراتژیک، شناسایی نقاط قوت موجود و کسب مزیت رقابتی پایدار و برنامه‌ریزی در جهت اعتلای آن می‌تواند در دنیای پررقابت کنونی اطمینان خاطری در میان رقبا ایجاد کند.

در سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، با تلاش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان کارهای مؤثری در قالب تفاهم‌نامه با سازمان و ارگان‌های دیگر انجام ‌شده است که انتظار می‌رود این‌گونه اتحادها با توجه به چشم‌انداز و اهداف استراتژیک سازمان انجام گیرد. در این میان کنسرسیوم محتوای ملی نمونه ای از ائتلاف است که گردهمایی مجموعه ای از کتابخانه ها و نهاد های تولیدکننده و یا صاحب محتوا و منابع اطلاعاتی را با هدف تامین دسترسی هر چه سریعتر پژوهشگران به محتوای مورد نظرشان تشکیل شده است.

امید است توجه به این مهم در راستای رشد و بالندگی سازمان و تحقق اهداف چشم‌انداز گام بردارد.