هشت روایت مختلف از «نخستین گلوله‌زنی به حرم مطهر امام رضا علیه‌السلام»

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی و کارشناس سفارش و پیگیری مطبوعات غیرفارسی

10.30481/shams.2022.163135

چکیده

شهر مشهد در فاصله سال‌های 1300 – 1324 قمری یکی از بحرانی‌ترین دوران خود را در تاریخ ایران را سپری کرد. بروز شورش‌های ضد حکومتی و نیز بروز بحران‌های اقتصادی از شاخص‌ترین مسائل شهر مشهد در مقطع زمانی مورد نظر بود.
از مهمترین مسائل رخ داده در این ربع قرن می‌توان به شورش مردم مشهد در سال 1324 قمری و به گلوله بستن مردم و گنبد رضوی به دستور غلامرضا آصف‌الدوله شاهسون، حاکم خراسان در زمان سلطنت مظفرالدین شاه قاجار اشاره کرد که در کتاب‌‌های مرجع تاریخ مشهد و تاریخ آستان قدس رضوی و سایر منابع تاریخی مرتبط، به طور جامع و کامل به آن پرداخته نشده است.
این مقاله ضمن بازگویی سه روایت تاریخ‌نگارانه از واقعه نخستین گلوله‌زنی به حرم مطهر موجود در منابع کتابی، به ارائه پنج روایت نویافته از روزنامه‌نگاران، عالمان دین و تجار مندرج در دو روزنامه فارسی زبان چاپ خارج کشور (حبل‌المتین و چهره‌نما)، از این حادثه مهم می‌پردازد که تاکنون دیده نشده است.

کلیدواژه‌ها