کلیدواژه‌ها = بازاریابی خدمات
کاربرد مفهوم بازاریابی خدمات در کتابخانه های رقومی

دوره 2، شماره 9 زمستان 1389، دی 1389، صفحه 1-9

آشوک کومار ساهور؛ دکتر آر.کا ماهاپاترا؛ حسین خسروی