کلیدواژه‌ها = دانش
تعداد مقالات: 2
1. طبقه‌بندی عوامل مؤثر در شکست پروژه‌های مدیریت دانش

دوره 9، شماره 36-37 پاییز و زمستان 1396، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-30

سکینه علوی فر؛ افسانه سروی


2. تحلیلی بر مقوله دانش و حکمت (خرد) از منظر علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و اسلام

دوره 9، شماره 34-35 بهار و تابستان 1396، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-22

سید عباس مرجانی