ریاضیات عالی و مقدماتی؛ نخستین مجله ریاضی ایران

نویسنده

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی و کارشناس سفارش و پیگیری مطبوعات غیرفارسی

10.30481/shams.2020.110952

چکیده

مطبوعات در ایران در یک ‌صد و هشتاد سال پیش (با انتشار روزنامه کاغذ اخبار میرزا محمد صالح شیرازی به سال 1252ق/ 1215 ش) پدید آمد اما در حدود یک قرن طول کشید تا اولین مجله ریاضیات در ایران به وجود آید. مجله ریاضیات عالی و مقدماتی اولین نشریه‌ای است که در زمینه ریاضیات در تاریخ آبان 1309 انتشار یافته است.
این پژوهش به روش توصیفی به چگونگی انتشار مجله «ریاضیات عالی و مقدماتی» می‌پردازد. در ابتدا غلامحسین مصاحب مدیر و مؤسس مجله «ریاضیات عالی و مقدماتی» و «نشریه» معرفی و سپس هدف و محتوای مجله بررسی می‌شود. در پایان درباره نظرات خوانندگان و اغلاط چاپی مجله بحث شده است.

کلیدواژه‌ها