بررسی و بازخوانی یکی از طومارهای کشیک آستان قدس در دوره قاجاریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر امور اسناد و مطبوعات سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

10.30481/shams.2022.333155.1092

چکیده

تاریخ اداری آستان قدس یکی از مدون‌ترین و منظم‌ترین تاریخ سازمان‌های وقفی در دنیاست. در این مقاله یکی از طومارهای کشیک در آستان قدس معرفی و بازنویسی می‌گردد. هدف از نگارش این پژوهش تأکید بر اهمیت اسناد طوماری در بررسی تشکیلات اداری آستان قدس و چگونگی و چرایی نوشتن آن است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در برخی مقاطع زمانی برخی از فعالیت‌های روزانه آستان قدس توسط صاحب منصبان در طومارهای مختلف موضوعی مانند طومار جمع و خرج، تعمیرات و کشیکی ثبت و ضبط می‌شده است. از بررسی محتوایی طومارها می‌توان به ساختار کشیک‌های روزانه، نحوه اداره حرم، شیوه پرداخت مواجب، تعداد اعضا و هزینه‌های جانبی آستان قدس پی برد.

کلیدواژه‌ها