کلیدواژه‌ها = ربط
تعداد مقالات: 1
1. چرا ربط هنوز مفهوم اساسی در علم اطلاعات است؟ (با وجود این که پیشرفت عظیمی در فناوری اطلاعات رخ داده است)

دوره 10، شماره 40- 41 پاییز و زمستان 1397، پاییز و زمستان 1397، صفحه 78-87

مهدی زینالی تازه کندی