نویسنده = مهدی زاهدی
تعداد مقالات: 2
2. تحلیل کیفیت اطلاعات و نظارت دیجیتال آرشیوهای دیجیتال و نظام‌های اطلاعاتی

دوره 6، شماره 22-23 بهار و تابستان 1393، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-26

مهدی زاهدی