کلیدواژه‌ها = نسخ خطی
تعداد مقالات: 3
1. نگاهی به خدمات تحویل مدرک در اداره مخطوطات کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

دوره 8، شماره 32-33 پاییز و زمستان 1395، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-23

حسن علی فریدونی؛ مریم زبردست


2. نسخه های خطی زیارتنامه علی بن موسی الرضا (ع) در کتابخانه های ایران

دوره 5، شماره 21 زمستان 1392، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-36

منوچهر آراسته؛ عنایت الله شیخ حسینی


3. بررسی سیر کتابت نسخه های چاپ سنگی به خط محمد رضا کلهر موجود در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

دوره 1، شماره 4 آذر و دی 1388، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-23

منوچهر آراسته؛ علیرضا فراستی