نویسنده = سکینه علوی فر
تعداد مقالات: 4
1. خدمات جانبی کتابخانه‌ها به ویژه کتابخانه‌های آستان قدس رضوی

دوره 12، شماره 48-49، پاییز و زمستان 1399، صفحه 3-4

سکینه علوی فر


2. گامی فراتر در کتابخانه همراه، از پیامک تا واقعیت مجازی

دوره 10، شماره 38-39، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-15

سکینه علوی فر


3. طبقه‌بندی عوامل مؤثر در شکست پروژه‌های مدیریت دانش

دوره 9، شماره 36-37 پاییز و زمستان 1396، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-30

سکینه علوی فر؛ افسانه سروی


4. جایگاه سازمانی ارائه خدمات در فضای مجازی با تأکید بر مؤسسات فرهنگی

دوره 7، شماره 28-29 پاییز و زمستان 1394، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-16

سکینه علوی فر؛ مریم زبردست