نویسنده = سید عباس مرجانی
تعداد مقالات: 6
2. به کارگیری نیروهای داوطلب در کتابخانه ها؛ آری یا خیر؟

دوره 12، شماره 48-49 ، پاییز و زمستان 1399، پاییز و زمستان 1399، صفحه 62-72

رضا شجاعی؛ سید عباس مرجانی


3. بررسی مضمون‌ها و اثربخشی مصوبات کمیته‌ها و شوراهای سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دوره 11، شماره 42- 43 بهار و تابستان 1398، بهار و تابستان 1398، صفحه 5-27

سید عباس مرجانی؛ مریم زبردست


4. تحلیلی بر مقوله دانش و حکمت (خرد) از منظر علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و اسلام

دوره 9، شماره 34-35 بهار و تابستان 1396، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-22

سید عباس مرجانی


6. ده فرمان بازنگری شده: ویژگی‌هایی فضای مطلوب در کتابخانه

دوره 3، شماره 12-13 پاییز و زمستان 1390، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-17

اندریو مک دونالد؛ سید عباس مرجانی