نویسنده = سید عباس مرجانی
به کارگیری نیروهای داوطلب در کتابخانه ها؛ آری یا خیر؟

دوره 12، شماره 48-49، بهمن 1399، صفحه 62-72

رضا شجاعی؛ سید عباس مرجانی


تحلیلی بر مقوله دانش و حکمت (خرد) از منظر علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و اسلام

دوره 9، شماره 34-35 بهار و تابستان 1396، شهریور 1396، صفحه 1-22

سید عباس مرجانی


ده فرمان بازنگری شده: ویژگی‌هایی فضای مطلوب در کتابخانه

دوره 3، شماره 12-13 پاییز و زمستان 1390، مهر 1390، صفحه 1-17

اندریو مک دونالد؛ سید عباس مرجانی