نویسنده = مهدی کریمی
کتابخانه های دیجیتالی و وب 3 (رویکرد کتابخانه دیجیتالی کالیماخوس)

دوره 2، شماره 9 زمستان 1389، دی 1389، صفحه 1-17

آنجل گارسیا کرسپو گارسیا کرسپو؛ جوان میشل گامز بربیس؛ ریکاردو کولومو پالاکیوس؛ فرانسیسکو گارسیا سنچز؛ مهدی کریمی