نویسنده = حسین خسروی
تعداد مقالات: 4
1. کارت امتیازی متوازن و ضرورت استفاده از آن در ارزیابی عملکرد کتابخانه ها

دوره 9، شماره 36-37 پاییز و زمستان 1396، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-19

حسین خسروی


2. بازاریابی در کتابخانه ها: مفاهیم، قوانین و چالشها

دوره 6، شماره 24-25 پاییز و زمستان 1393، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-14

حسین خسروی


3. کاربرد مفهوم بازاریابی خدمات در کتابخانه های رقومی

دوره 2، شماره 9 زمستان 1389، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-9

آشوک کومار ساهور؛ دکتر آر.کا ماهاپاترا؛ حسین خسروی


4. بازیابی یکپارچه داده ها و انتشارات پژوهشی در کتابخانه های دیجیتالی

دوره 1، شماره 5 بهمن و اسفند 1388، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-7

ماکسیمیلیان استمفابر؛ بنجامین زاپیلکو؛ حسین خسروی