نمایه نویسندگان

ب

 • برهانی یزدی، بهاره نقش فناوری اُ.سی.آر (OCR)در ایجاد کتابخانه دیجیتالی [دوره 2، شماره 9 زمستان 1389، 1389، صفحه 1-12]

ت

 • توکلی، ثامنه ارزیابی واکنش فراگیران از دوره های کوتاه مدت آموزش کتابداران کتابخانه های عمومی آستان قدس رضوی بر اساس سطح اول مدل کرک پاتریک [دوره 2، شماره 6 بهار 1389، 1389، صفحه 1-16]
 • توکلی، ثامنه مباحثی پیرامون ضرورت، راهبرد ایجاد و راهکارهای عملی توسعه کتابخانه های دیجیتالی [دوره 2، شماره 9 زمستان 1389، 1389، صفحه 1-13]
 • تیموری بریوانلو، زهرا بررسی طرح بته در قالی بیرجند با تأکید بر قالی های موزه آستان قدس رضوی [دوره 2، شماره 7-8 تابستان و پاییز 1389، 1389، صفحه 1-20]

ح

 • حسن آبادی، ابوالفضل گزارشی ازبرگزاری همایش تخصصی تاریخ شفاهی (تهران- 7و 8 مهر1389) [دوره 2، شماره 6 بهار 1389، 1389، صفحه 1-19]
 • حسن آبادی، ابوالفضل مدیریت اسناد الکترونیکی یا مدیریت پیشینه های الکترونیکی (باز تعریفی از کارکردهای آرشیوها در عصر رقمی شدن اسناد) [دوره 2، شماره 9 زمستان 1389، 1389، صفحه 1-9]
 • حسن آبادی، ابوالفضل حسن آبادی بررسی اسنادی از برآورد خسارات وارده به حرم رضوی در بمباران 1330 ق [دوره 2، شماره 6 بهار 1389، 1389، صفحه 1-20]
 • حسینی آبینه ئی، محمد رضا اخلاق حرفه ای در کتابداری و اطلاع رسانی: با تاکید بر وظایف و مسئولیت ها [دوره 2، شماره 6 بهار 1389، 1389، صفحه 1-12]

خ

 • خسروی، حسین کاربرد مفهوم بازاریابی خدمات در کتابخانه های رقومی [دوره 2، شماره 9 زمستان 1389، 1389، صفحه 1-9]

ز

 • زبردست، مریم خدمات مرجع دیجیتالی با نگاهی به سامانه "پرسش از کتابدار" سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی [دوره 2، شماره 6 بهار 1389، 1389، صفحه 1-20]
 • زبردست، مریم خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات و پیشنهاد الگوی مناسب جهت ارائه آن [دوره 2، شماره 9 زمستان 1389، 1389، صفحه 1-19]

ژ

 • ژولیده، محمد مطالعه فنی برروی روش و ماده ی مناسب پاکسازی لایه رنگی از سطح دَرِ چوبی منسوب به دوره تیموری ایران (متعلق به آستان قدس رضوی) [دوره 2، شماره 7-8 تابستان و پاییز 1389، 1389، صفحه 1-30]
 • ژیان پور، حمید ارزیابی درونی درکتابخانه : رهیافتی کاربرد گرا به سوی تغییر و بهبود کیفیت (با نگاهی به سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکزاسناد آستان قدس رضوی) [دوره 2، شماره 6 بهار 1389، 1389، صفحه 1-10]

س

 • سلطانی، منا بررسی طرح بته در قالی بیرجند با تأکید بر قالی های موزه آستان قدس رضوی [دوره 2، شماره 7-8 تابستان و پاییز 1389، 1389، صفحه 1-20]

ع

 • عیدی، داود معرفی سامانه فراهم آوری و انتخاب منابع سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی(سافام) [دوره 2، شماره 7-8 تابستان و پاییز 1389، 1389، صفحه 1-18]

ف

 • فاضل هاشمی، سید محمدرضا بیمارستان و دارالشفاء در حرم مطهر رضوی درآئینه تاریخ [دوره 2، شماره 7-8 تابستان و پاییز 1389، 1389، صفحه 1-23]
 • فاطمی مقدم، زهرا فرامین احمدشاه درانی مرتبط با آستان قدس رضوی [دوره 2، شماره 7-8 تابستان و پاییز 1389، 1389، صفحه 1-12]

ک

 • کریمی، مهدی کتابخانه های دیجیتالی و وب 3 (رویکرد کتابخانه دیجیتالی کالیماخوس) [دوره 2، شماره 9 زمستان 1389، 1389، صفحه 1-17]
 • کسایی، سید علی سیری در کتب خطی فلسفی کتابخانه ملی ایران [دوره 2، شماره 6 بهار 1389، 1389، صفحه 1-20]
 • کفیلی، حشمت سرسخن: موزه ها گنج خانه هنر، علم و فرهنگ و مکانی برای کسب معرفت و بصیرت [دوره 2، شماره 7-8 تابستان و پاییز 1389، 1389، صفحه 1-2]
 • کولومو پالاکیوس، ریکاردو کتابخانه های دیجیتالی و وب 3 (رویکرد کتابخانه دیجیتالی کالیماخوس) [دوره 2، شماره 9 زمستان 1389، 1389، صفحه 1-17]
 • کومار ساهور، آشوک کاربرد مفهوم بازاریابی خدمات در کتابخانه های رقومی [دوره 2، شماره 9 زمستان 1389، 1389، صفحه 1-9]

گ

م

 • ماهاپاترا، دکتر آر.کا کاربرد مفهوم بازاریابی خدمات در کتابخانه های رقومی [دوره 2، شماره 9 زمستان 1389، 1389، صفحه 1-9]
 • محبوب، الهه سرسخن: گنجینه اسناد تاریخی در آستان قدس رضوی [دوره 2، شماره 6 بهار 1389، 1389، صفحه 1-2]

ن

 • ناصری، زهرا پیوند با طبیعت در معماری کتابخانه ­ها [دوره 2، شماره 7-8 تابستان و پاییز 1389، 1389، صفحه 1-10]
 • نعیم آبادی، محمد سرسخن: فعالیت های علمی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی در رابطه با تدوین مبانی نظری کتابخانه دیجیتالی [دوره 2، شماره 9 زمستان 1389، 1389، صفحه 1-1]