سفرنامه مشاهد مشرفۀ اردن، شام (سوریه) و لبنان در سال 1333ش. به قلم حاجی احتشام کاویانیان از کارگزاران آستان قدس رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی و کارشناس سفارش و پیگیری مطبوعات غیرفارسی

10.30481/shams.2022.270674.1082

چکیده

«سفرنامه مشاهد مشرفه اردن، شام(سوریه) و لبنان در سال 1333ش.»، سلسله یادداشت‌هایی است که مرحوم «محمد احتشام کاویانیان» معروف به «حاجی احتشام کاویانیان» از کارگزان آستان قدس رضوی در طی سفر چند روزه خود از اردن، سوریه و لبنان نگاشته است.
نویسنده در سفر بهاری خود به تجربه حضور در شهر عمان، شام (دمشق) و بیروت اشاره کرده و به مقایسه برخی از این شهرها با یکدیگر می‌پردازد. در میان این نقاط جغرافیایی، شهر بیروت بیشتر مورد توجه و تحسین حاجی احتشام بوده و شهرهای السویه، السالا و الثونی کمتر از بقیه نقاط مورد بررسی قرار گرفته است.
حاجی احتشام که در زمان نگارش این یادداشت‌ها شصت سال داشت، با دقت به تشریح اماکن و نقاط پیش روی خود می‌پردازد و در جای لازم انتقادها و پیشنهادهایی را نیز مطرح می‌سازد.
یادداشت‌های حاجی احتشام کاویانیان در سفرنامه مشاهد مشرفه اردن، شام (سوریه) و لبنان، حاوی مطالب ارزشمند تاریخی بوده و از آنجا که مجموعه روزنامه خراسان در دسترس همگان نیست، این سلسله یادداشت رابه یکدیگر پیوسته و به صورت یک متن واحد تقدیم پژوهشگران گرامی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها