رضایت سنجی خدمات کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس فنی crm کتابخانه دیجیتال

10.30481/shams.2022.340814.1095

چکیده

در دنیای کنونی که کتابخانه‌ها خدمات گوناگون و متنوعی را ارائه می‌نمایند، رضایت‌سنجی از کاربران دریافت‌کننده خدمات اهمیت زیادی جهت توسعه خدمات دارد.
هدف از این پژوهش دریافت نظرات کاربران دریافت‌کننده خدمات کتابخانه دیجیتال و همچنین پشتیبانی از خدمات ارائه شده است.
یافته‌های این پژوهش که با استفاده از 7 پرسش از کاربران دریافت شده است در خصوص نحوه ثبت نام در سایت کتابخانه دیجیتال، درخواست منبع، رفتار کتابداران با کاربران، سرعت پاسخگویی به کاربران، کیفیت منبع ارسالی، هزینه خدمات و در آخر رضایت کلی کاربر از خدمات دریافتی جمع‌آوری شده است.
بر اساس داده‌های نظرسنجی و میانگین نتایج به دست آمده، مشخص گردید که رضایتمندی کاربران از خدمات دیجیتال در سال 1400،  93/57 درصد است. این سطح از رضایت، برآیند راه‌اندازی واحد ارتباط با مخاطبین و در نتیجه پیگیری مستمر وضعیت خدمات ارائه شده، همچنین برطرف شدن بخش زیادی از مشکلات فنی سامانه، در سال 1400 است که نشان می‌دهد رضایت کاربران از خدمات دریافتی در سطح بالایی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها