خدمات جنبی و فعالیت‌های فوق برنامه کتابخانه‌های عمومی قوچان

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

10.30481/shams.2020.118003

چکیده

این پژوهش به بررسی خدمات جنبی و فعالیت‌های فوق برنامه کتابخانه‌های عمومی قوچان پرداخته است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات برای تهیه پیشینه و ادبیات نظری، مستندات کتابخانه‌ای و اینترنتی بوده است. یافته‌های پژوهش نشان داد در قوچان، مجتمع فرهنگی و کتابخانه امام رضا (ع) و کتابخانه امام خمینی (ره) نسبت به بقیه مراکز بیشترین ارائه خدمات جنبی و فوق برنامه را در سطح شهر داشته است. از جمله خدمات جنبی و فوق برنامه ارائه شده در قوچان می‌توان به برنامه نمایشگاه کتاب، بازدید از کتابخانه، برنامه قصه‌خوانی و داستان‌خوانی، زنگ کتاب، نقد و بررسی کتاب، طرح اهدای کتاب، مسابقه نقاشی، برگزاری کارگاه برای بازیابی مقاله، آموزش قرآن، نقاشی و کاردستی اشاره نمود.
 از جمله خدمات جنبی و فعالیت‌های فوق برنامه که مختص مجتمع فرهنگی و کتابخانه امام رضا (ع) می‌باشد می‌توان برگزاری کارگاه بازیابی مقالات، اهدای کتاب به مدارس و ارگان‌ها، طرح ساماندهی کتابخانه‌ها و جشن سبط اکبر را بیان نمود. همچنین برنامه‌های مختص کتابخانه امام خمینی (ره)، برنامه بهار مهربانی، عصر شعر و دلنوشته به شهدا، طرح آموزش غیرمستقیم کتابخوانی می‌باشد.
با وجود این که در گذشته در زمینه کتابخانه‌های عمومی پژوهش‌های بسیاری انجام شده است، ولی درباره خدمات جنبی و فعالیت‌های فوق برنامه در کتابخانه‌های عمومی تاکنون پژوهش‌های چندانی صورت نگرفته است. بنابراین، هدف این پژوهش، بررسی خدمات جنبی و فعالیت‌های فوق برنامه کتابخانه‌های عمومی قوچان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها