کلیدواژه‌ها = خدمات کتابخانه‌ای
تعداد مقالات: 2
2. گامی فراتر در کتابخانه همراه، از پیامک تا واقعیت مجازی

دوره 10، شماره 38-39 بهار و تابستان 1397، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-15

سکینه علوی فر