کلیدواژه‌ها = نیاز کاربران
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان همسویی و تناسب منابع و خدمات الکترونیکی با نیاز کاربران در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

دوره 10، شماره 40- 41 پاییز و زمستان 1397، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-25

مژگان سادات موسویان