کلیدواژه‌ها = سازمان
تعداد مقالات: 2
1. مروری تحلیلی بر عوامل بازدارنده و موانع اشتراک دانش در سازمان ها

دوره 1، شماره 2 مرداد و شهریور 1388، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-20

پریسا خاتمیان فر


2. مستندسازی امری ضروری در سازمان های بزرگ: نگاهی به آستان قدس رضوی

دوره 1، شماره 1 خرداد و تیر 1388، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-2

جعفر درباغ عنبران