کلیدواژه‌ها = علم اطلاعات و دانش ­شناسی
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی سیستمی‌ به مسائل آموزشی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

دوره 4، شماره 16-17 پاییز و زمستان 1391، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-13

سمیه سادات آخشیک