کلیدواژه‌ها = عوامل شکست
تعداد مقالات: 1
1. طبقه‌بندی عوامل مؤثر در شکست پروژه‌های مدیریت دانش

دوره 9، شماره 36-37 پاییز و زمستان 1396، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-30

سکینه علوی فر؛ افسانه سروی