کلیدواژه‌ها = بازاریابی اطلاعات
مروری بر متون اقتصاد اطلاعات

دوره 9، شماره 36-37 پاییز و زمستان 1396، اسفند 1396، صفحه 1-24

مهدی زینالی


کاربرد مفهوم بازاریابی خدمات در کتابخانه های رقومی

دوره 2، شماره 9 زمستان 1389، دی 1389، صفحه 1-9

آشوک کومار ساهور؛ دکتر آر.کا ماهاپاترا؛ حسین خسروی