کلیدواژه‌ها = راهبرد بازاریابی
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد مفهوم بازاریابی خدمات در کتابخانه های رقومی

دوره 2، شماره 9 زمستان 1389، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-9

آشوک کومار ساهور؛ دکتر آر.کا ماهاپاترا؛ حسین خسروی