کلیدواژه‌ها = جامعه شناسی علم
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر و نقش دسترسی آزاد به مجلات و مقالات علمی در مباحث جامعه شناسی علم

دوره 1، شماره 1 خرداد و تیر 1388، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-2

محمد زره ساز؛ مهدی زاهدی