کلیدواژه‌ها = بیمارستان
تعداد مقالات: 1
1. بیمارستان و دارالشفاء در حرم مطهر رضوی درآئینه تاریخ

دوره 2، شماره 7-8 تابستان و پاییز 1389، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-23

سید محمدرضا فاضل هاشمی