کلیدواژه‌ها = نظام‌های اطلاعاتی
تعداد مقالات: 3
1. مدل ذهنی در نظام‌های اطلاعاتی

دوره 10، شماره 40- 41 پاییز و زمستان 1397، پاییز و زمستان 1397، صفحه 43-54

مرضیه گلابیان مقدم


2. مروری بر مدل‌های پذیرش فناوری اطلاعات با تأکید بر نظریه انتظار-تایید

دوره 10، شماره 38-39 بهار و تابستان 1397، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-16

مرضیه گلابیان مقدم


3. تحلیل کیفیت اطلاعات و نظارت دیجیتال آرشیوهای دیجیتال و نظام‌های اطلاعاتی

دوره 6، شماره 22-23 بهار و تابستان 1393، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-26

مهدی زاهدی