کلیدواژه‌ها = خدمات تحویل مدرک
تعداد مقالات: 2
1. مروری بر خدمات نوین در کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی خدمات تحویل مدرک

دوره 11، شماره 44-45 پاییز و زمستان 1398، پاییز و زمستان 1398، صفحه 5-14

سمانه غفاریان


2. نگاهی به خدمات تحویل مدرک در اداره مخطوطات کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

دوره 8، شماره 32-33 پاییز و زمستان 1395، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-23

حسن علی فریدونی؛ مریم زبردست