کلیدواژه‌ها = جنبش دسترسی آزاد
تعداد مقالات: 2
1. جنبش دسترسی آزاد در حوزه علوم پزشکی : فرصتها و چالشها

دوره 1، شماره 1 خرداد و تیر 1388، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-2

محمد زره ساز؛ فاطمه پازوکی


2. تاثیر و نقش دسترسی آزاد به مجلات و مقالات علمی در مباحث جامعه شناسی علم

دوره 1، شماره 1 خرداد و تیر 1388، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-2

محمد زره ساز؛ مهدی زاهدی