کلیدواژه‌ها = جنبش دسترسی آزاد
جنبش دسترسی آزاد در حوزه علوم پزشکی : فرصتها و چالشها

دوره 1، شماره 1 خرداد و تیر 1388، خرداد 1388، صفحه 1-2

محمد زره ساز؛ فاطمه پازوکی


تاثیر و نقش دسترسی آزاد به مجلات و مقالات علمی در مباحث جامعه شناسی علم

دوره 1، شماره 1 خرداد و تیر 1388، خرداد 1388، صفحه 1-2

محمد زره ساز؛ مهدی زاهدی