نویسنده = مرضیه گلابیان مقدم
تعداد مقالات: 1
1. مدل ذهنی در نظام‌های اطلاعاتی

دوره 10، شماره 40- 41 پاییز و زمستان 1397، پاییز و زمستان 1397، صفحه 43-54

مرضیه گلابیان مقدم