نویسنده = سید محمدرضا فاضل هاشمی
تعداد مقالات: 2
1. بیمارستان و دارالشفاء در حرم مطهر رضوی درآئینه تاریخ

دوره 2، شماره 7-8 تابستان و پاییز 1389، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-23

سید محمدرضا فاضل هاشمی


2. معرفی و بررسی ویژگیهای سه قرآن خطی ترجمه به زبان ترکی موجود درکتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

دوره 1، شماره 2 مرداد و شهریور 1388، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-13

سید محمدرضا فاضل هاشمی