نویسنده = ثامنه توکلی
تعداد مقالات: 5
1. رسانه‌های دیجیتالی در مسیر تغییر رفتار اطلاع‌یابی

دوره 9، شماره 36-37 پاییز و زمستان 1396، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-2

ثامنه توکلی


2. سر سخن: اتحاد استراتژیک الزام سازمان‌های پیشرو امروز

دوره 9، شماره 34-35 بهار و تابستان 1396، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-1

ثامنه توکلی